Studentansvarlig:

Anna Jönsson

Anestesisjuksköterska

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Solna, Sweden

Anna.k.jonsson@karolinska.se

+46 851 777 300

Linda Andersson Löwegren

Anestesisjuksköterska
An/Op Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus 
Sahlgrenska universitetssjukhus
Göteborg, Sverige 


Linda.lowegren@vgregion.se
+46 313 434 529

Elsebeth Herold

Uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske
Juliane Marie Centret afdeling 4013
Rigshospitalet
København Danmark

Elsebeth.herold@regionh.dk
+45 354 51 345

Annemette Havndrup Nielsen
Afdelingssygeplejerske
Anæstesiologisk-intensiv afdeling V
Odense Universitetshospital
Odense, Danmark


Annemette.nielsen@rsyd.dk
+45 354 58 044

Ros-Marie Arven

Anestesisykepleier, fagansvar barn
Seksjon anestesiservice,
OUS Rikshospitalet

Oslo, Norge

 

rarven@ous-hf.no
+47 23 07 00 00 / calling 28580

+47 926 19 185

Benedikte Svalland Elter

Fagsykepleier Anestesi 
Kirurgisk Serviceklinikk, Utpost
Haukeland Universitetsykehus
Bergen, Norge

Benedikte.elter@helse-bergen.no
+47 995 26 828

Kontakt //

Benytt gjerne skjemaet under for å sende en melding til Styret i NUBA.

Oppgi navn og e-post som vi kan nå deg på samt hva saken gjelder, i skjemaet under.

 

Ønsker du å benytte din egen e-post-klient kan du klikke her så starter den: Contact.nuba@gmail.com