Et samarbeid har startet i Norden med mål om å utvikle barneanestesi som en spesialisering for anestesisykepleiere.  Dette vil lede til økt kompetanse og et større samarbeid mellom de nordiske landene innenfor barneanestesi.

 

Bakgrunn
Barneanestesi stiller spesielle krav til både anestesilegen og anestesisykepleierens kompetanse og erfaring.  Vi ser en økning i kompetansekravet til anestesipersonalet ved barneanestesi.  Barneanestesi sentraliseres til de større universitetssykehusene i Norden og det eksisterer ingen formell utdannelse i barneanestesi.

 

Mål
Øke kvalitetsnivået for barneanestesi både for den enkelte sykepleier og for hele avdelingen.
Utvikle barneanestesi spesialisering på et nordisk nivå.
Skape en enhetlig utdannelse innenfor barneanestesi for anestesisykepleiere i Norden.

 

Utdanningsinnhold
Utdanningen er tolv (12) måneder der studenten er ansatt ved et universitetssykehus, og fordeler seg slik:
•    9 måneder klinisk praksis med barneanestesi
•    4 uker klinisk praksis på ekstern anestesiavdeling
•    3 uker praksis på andre enheter: barneintensiv/neonatal/pediatrisk smerteklinikk
•    Tre teorimoduler à 3 dager

 

Studenten inngår i vaktrotasjonen på klinikken, men vil arbeide under veiledning. Tanken er at studenten skal bringe ny kunnskap tilbake til egen arbeidsplass.


Språket er nordisk.

 

Kvalifikasjoner.

Studenten må være utdannet anestesisykepleier med minst ett (1) års erfaring i barneanestesi.
 
Utdannelsen starter i begynnelsen av september hvert år med NOSAM som paraplyorganisasjon.

 

Søknad om opptak
Søknad om opptak skjer nå via Universitetet i Sørøst-Norge, benytt Linken på forsiden!

Arrangerende universitetssykehus:

Sverige:
•    Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna, Stockholm
•    Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska, Göteborg

 

Danmark:
•    Rigshospitalet, København
•    Odense universitessygehus, Odense

Norge:
•    Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo
•    Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Nordisk utdannelse i barneanestesi for anestesisykepleiere //