1/1
VIKTIG INFORMASJON:

Denne hjemmesiden er erstattet av Universitetet i Sørøst-Norges side om studietilbudet.

For å søke NUBA følg denne linken:

Velkommen til NUBA sin hjemmeside

Her vil du finne informasjon om den nordiske utdanningen i barneanestesi for anestesisykepleiere.


Utdannelsen går over 12 måneder, og starter hvert år den 1. september.
I løpet av året er det 3 seminarer à 3 dager, ett i hvert av landene.

OBS: Benytt Universitetet i Sørøst-Norge sine sider for studietilbud om NUBA!

Simuleringstrening i København

Målet med simulatortræning er at øge kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Mange studier har vist, at det er en god metode til at skabe læring, som kan forebygge utilsigtede hændelser . Inden for simulationstræningen fokuseres både på de tekniske og ikke tekniske færdigheder. Utilsigtede hændelser opstår, for det meste, når vi som professionelle, i en bestemt situation, ikke er dygtig nok på et af disse områder. 

Simulationerne forgår på CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, som samler Region Hovedstadens, øst Danmark, forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter inden for medicinsk og kirurgisk simulation.

Simulationsenheden har operationsstuer, hvor der står anæstesiapparat med overvågningsudstyr, infusionspumper, operationsborde og et leje med patient. Denne patient og hans/hendes værdier styres teknisk fra en computer i et nærliggende rum. Den person som styrer det tekniske kan ikke ses fra operationsstuen, men vedkommende kan se dem som simulerer. Alle simulationer foregår ud fra en case, som er optakten til simulationen.
Efter simulationerne bliver der debriefet i et tilstødende lokale af den facilitator, som har været tilstede ved simulationerne.
 

Vi er stolte av årets kull som representerer mange av Skandinavias sykehus.

Lisa Lundquist Gabelgaard, Christina Back, Berglind Porbergdottir , Camilla Lundgren, Rebecka T Johansson, Veronika Svarvar, Sabina Björlestrand, 
Astrid Spildo, Steinunn Snaebjörnsdottir, Camilla Wennicke Framsdorf, Kristina Engelström Truelson, Robin Augustsson